Termeni şi Condiţii

I. Despre web™.ro

Folosirea pe tot parcursul prezenţilor termeni şi condiţii a cuvântului "web™.ro" va identifica compania NAV Communications S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Aleea Teiul Doamnei, Nr. 6, Sector 2, în calitate de furnizor de servicii ale societăţii informaţionale de tip hosting. Mai multe despre NAV Communications S.R.L. puteţi găsi în pagina de Contact.
web™.ro este înregistrat sub numarul 32265 în Registrul General al Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, conform Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Aria de servicii web™.ro cuprinde: înregistrare nume de domenii, găzduire website, servicii de email, pachete servere dedicate şi colocate precum şi servicii de administrare, detaliile şi lista actualizată a acestor servicii putând fi găsite pe www.web™.ro

II. Modalitate de contractare

În cazul în care doriţi să beneficiaţi de oricare dintre serviciile de hosting ofertate de web™.ro, trebuie să acceptaţi în prealabil termenii şi condiţiile specifice de furnizare a acestora. Modalitatea de acceptare va fi realizată online, prin consimţământul acordat de client în privinţa aplicării acestor clauze. Conform ORDONANTA nr.130 din 31 august 2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta: "Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului sau, în cazul prestarilor de servicii, de la încheierea contractului".

III. Aplicabilitate

Prezentele dispoziţii se aplică tuturor Utilizatorilor web™.ro, înţelegându-se prin aceştia atât vizitatorii website-ului www.web™.ro (denumit în continuare "Website") precum şi clienţii oricăruia dintre Pachetele sau Serviciile ofertate pe Website. Scopul prezenţilor termeni şi condiţii este de a asigura că Utilizatorii web™.ro folosesc serviciile în considerarea drepturilor şi intereselor tuturor participanţilor pe piaţa informaţională şi în conformitate cu regulile reţelei web™.ro.

IV. Politica de Utilizare Agreată a Serviciului

Prezenta Politică de Utilizare Agreată a Serviciului face parte integrantă din contractului încheiat de web™.ro cu fiecare client în parte. 

În plus faţă de prezentele prevederi, un anumit Serviciu sau Pachet de Servicii poate avea propria Politică de Utilizare Agreată a Serviciului, care, de asemenea, va face parte integrantă, din contractul încheiat de web™.ro cu fiecare client în parte, şi care va fi aplicată cu prioritate.
A. Resursele Serverelor
Oricărui client care foloseşte o cantitate mare din resursele serverelor web™.ro (precum CPU time, memoria, resursele Reţelei, dar nelimitate la acestea) i se va da posibilitatea de a plăti taxe suplimentare (care vor depinde de resursele solicitate), de a reduce resursele folosite până la un nivel acceptabil sau de a comanda un alt Pachet de hosting. web™.ro va fi singurul care va decide în ce măsură nivelul de resurse folosit este unul ridicat. 

web™.ro poate lua măsuri de suspendare a serviciilor furnizate, fără aviz prealabil, în cazul în care performanţa serverelor sau integritatea Reţelei este afectată prin utilizarea serviciilor sale.
B. Transmiterea de mesaje comerciale nesolicitate (Spamming)
Conform prevederilor legale este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin postă electronică, cu excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări.
Subiectul mesajelor transmise prin postă electronică, care constituie comunicări comerciale, trebuie să înceapă cu cuvântul "PUBLICITATE" scris cu majuscule.
Comunicările comerciale trebuie să cuprindă cel putin următoarele informaţii referitoare la persoana în numele căreia sunt făcute:
a)numele sau denumirea completă;
b)codul numeric personal sau codul unic de înregistrare, după caz;
c)domiciliul sau sediul;
d)numerele de telefon şi fax;
e)adresa de postă electronică.
Transmiterea de mesaje comerciale nesolicitate (spamming) folosind serviciile web™.ro este interzisă indiferent dacă serverele sunt supraîncarcate sau nu ori serviciile web™.ro suferă sau nu anumite disfuncţionalităţi. Termenul de spamming include, dar nu se limitează la, menţinerea unei politici SMTP, angajarea în transmiterea de mesaje comerciale nesolicitate folosind alt furnizor de servicii pentru promovarea unui website sau unei aplicaţii ce beneficiază de serviciile de hosting oferite de web™.ro precum şi distribuirea ori vânzarea de programe de calculator care facilitează spamming-ul printr-un website găzduit pe serverele web™.ro.
C. Utilizări Interzise
Serverele web™.ro pot fi folosite doar în scopuri legale. Transmiterea, stocarea ori distribuirea oricăror informaţii, date sau materiale care încalcă dispoziţiile legale în vigoare sau care, în mod direct pot facilita încălcarea oricărei prevederi legale, este interzisă. 

Clienţii web™.ro se obligă să nu folosească serviciile furnizate sub nici o formă şi în nici o circumstanţă pentru comunicarea de, referirea la sau direcţionarea către nici unul (una) din următoarele:
- materiale sau conţinut informaţional care încalcă drepturile de autor, drepturile asupra mărcilor precum şi orice alt drept de proprietate intelectuală aparţinând unei terţe persoane;
- nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu conţinut sexual sau obscen, fără respectarea condiţiilor legale în vigoare;
- pornografie infantilă;
- amenintări, abuz, hărţuire, declaraţii calomnioase;
- orice imagine sau text menit să încurajeze xenofobia; 

Următoarele activităţi sunt interzise:
- folosirea serviciilor web™.ro în vederea creării sau transmiterii de viruşi informatici, worms, flooding, mail bombing ori angajarea în atacuri de tip denial of service;
- utilizarea de scripturi pentru proxy sau IRC, sau de tipul FormMail, PhpShell sau altele similare, inclusiv scripturi comerciale ce conţin găuri de securitate cunoscute, Chat room- uri; boţi IRC Egg Drpos, trackere torrent, s.a;
- pe serverele de găzduire web sunt interzise scripturi precum: online chat, steam status, game tracker, hostbill, whmcs, clientexec, blesta;
- colectarea de informaţii personale pentru utilizarea acestora în scopuri ilegale;
- accesul neatorizat la date, sisteme sau reţele (phishing, spoofing, proxy, hacking, sniffing, etc), incluzând orice încercare de a proba, scana sau testa vulnerabilitatea sistemului ori a reţelei sau de a creea breşe de securitate fără autorizarea proprietarului reţelei sau sistemului;
- orice intervenţie asupra serviciului furnizat către un user, asupra unui server ori reţele precum: mail bombing, flooding, acţiuni deliberate de supraaglomerare a sistemului;
- falsificarea pachetelor TCP-IP sau oricărei părţi a header-ului unui email; 

Orice script care presupune un potenţial risc de securitate sau poate afecta performanţa serverelor ori securitatea Reţelei va fi în mod automat închis sau îndepărtat, fără notificare prealabilă. 

În temeiul dispoziţiilor Legii comerţului electronic nr.365/2002, cu modificările ulterioare, web™.ro va acţiona rapid în vederea eliminării sau blocării accesului la orice activitate sau informaţie care, prin natura sa, poate vătăma drepturile unui terţ.
D. Mass mailing
Punerea la dispoziţia Clienţilor a spaţiului necesar găzduirii propriilor aplicaţii, dă fiecărui Client posibilitatea de a beneficia inclusiv de Serviciul de Email, cu specificaţiile aferente clauzelor specifice aferente Contractului încheiat cu web™.ro. 

Dorim să venim în întâmpinarea cerinţelor tuturor clienţilor noştri prin oferirea unor servicii de calitate, obiectiv care poate fi atins inclusiv cu sprijinul dvs. Modalitatea în care utilizaţi serviciile puse la dispoziţie de către web™.ro este strâns legată de buna funcţionare a Reţelei şi a serverelor web™.ro, fiind necesară asigurării unui mediu adecvat furnizării facilităţilor de hosting. 

Folosirea Serviciului de Email trebuie raportată la principiile de utilizare normală transcrise în cadrul clauzelor specifice menţionate. O utilizare care contravine normelor în vigoare, prevederilor contractuale sau uzanţelor internaţionale poate creea prejudicii pentru toţi utilizatorii Reţelei web™.ro. 

Transmiterea unui număr prea mare de emailuri în sistem newsletter (cu depăsirea maximului admis de 30 email-uri la fiecare 5 minute, calculate per mailbox) creează numeroase dezavantaje pentru pentru toţi clienţii web™.ro, afectând Reţeaua şi serverele conectate la aceasta. 

Dintre dezavantajele create, putem exemplifica:
Aglomerarea serverului de email din cauza fluxului foarte mare de cereri , ajungându-se în unele cazuri la blocarea serverului ce va necesita restartare;
Blacklistarea IP-ului aferent serverului de email în mai multe liste de spam, cu repercusiuni asupra tuturor clienţilor ce gazduiesc aplicaţii pe serverul în cauză;
Ranking foarte scăzut la nivel de servicii de email precum Yahoo, Gmail, etc;
Delay mare în transmiterea de email-uri;
Livrarea către Yahoo sau alte servere de email poate deveni imposibilă;
Afectarea tuturor clienţilor conectaţi la Reţea datorita funcţionării necorespunzătoare a serverelor. 

În vederea preîntâmpinării oricaror efecte prejudiciabile, web™.ro îşi rezervă dreptul de a limita în orice moment anumiţi parametrii ai serviciului de email oferit către clienţi.
E. Proprietate intelectuală
web™.ro este singurul proprietar al tuturor materialelor şi informaţiilor disponibile pe Website. Clienţii sau vizitatorii Website-ului nu vor putea copia, reproduce, distribui, comunica public, retransmite niciun astfel de material sau părţi ale acestuia, sub nicio formă şi prin nicio modalitate. 

Reguli privind Ştergerea şi Auto-Înregistrarea Domeniilor

Numele de domenii internaţionale şi .ro sunt înregistrate pentru perioadele stabilite şi sunt disponibile la reînnoire în orice moment, în timpul perioadei de valabilitate şi înainte de data de expirare.

Înainte de expirarea perioadei de înregistrare vom trimite mai multe e-mailuri clienţilor şi / sau agenţilor care acţionează în numele lor pentru a-i avertiza că serviciile de înregistrare nume de domeniu expiră la o anumită dată. Aceste e-mailuri se trimit înainte cu aproximativ 30 sau 60 de zile de data expirării.

Este important ca toate adresele noastre de e-mail să nu fie blocate de spam sau junk, iar clienţii să aibă în baza noastră de date adrese de e-mail valide pentru a putea primi aceste tipuri de comunicaţii. În cazul în care un client nu reînnoieşte un nume de domeniu înainte de data expirării, datele de înregistrare pot fi supuse ştergerii, sau revânzării, în orice moment după aceea.

Din dorinţa de a ajuta clienţii spre a evita ştergerea domeniilor am putea, dar nu suntem obligaţi, să oferim clienţilor noştri o "perioada de carantină" după data expirării serviciilor de înregistrare ( "perioada de carantină" începe la o zi după data de expirare). Momentan, vă furnizăm o perioadă de carantină care durează 5 zile de la data expirării, pentru a permite reînnoirea unui domeniu expirat platind taxa de carantină.

Pentru domeniile expirate (nu se aplică şi pentru domeniile .ro) se deschide o pagină specială, prin care clienţii sunt anunţaţi că domeniile au expirat şi au la dispoziţie un link pentru reînnoirea lor. Va exista în contul clientului butonul de Pending Delete, şi vor fi notificări de expirare, de asemenea, incluse în rapoarte de reînnoire şi de expirare, care sunt trimise prin e-mail fiecărui client. În această perioadă un client poate reînnoi un nume de domeniu, însă, în perioada de carantină reînnoirea nu este garantată şi poate fi modificată sau eliminată, în orice moment, fără notificare prealabilă.

În consecinţă, fiecare client care doreşte să-şi reînnoiască un nume de domeniu ar trebui să facă acest lucru înainte de data expirării, pentru a evita pierderea numelui de domeniu. În cazul în care un nume de domeniu expirat nu este reînnoit, vom şterge numele de domeniu. Registri pot, dar nu sunt obligaţi, a ajuta clienţii cu oferirea unei perioade de carantină, care durează între 5 şi 90 de zile de la data expirării. Această perioadă nu este garantată, de aceea sfătuim clienţii să îşi reînnoiască la timp numele de domenii. Pentru acest serviciu i se percepe clientului o taxă de restaurare între 150 şi 300 euro +TVA în funcţie de extensia domeniului. În cazul în care numele de domeniu nu este răscumpărat, acesta devine disponibil pentru înregistrare. În cazul în care un nume de domeniu este obiectul unei dispute şi acesta expiră sau este şters în timpul litigiului, partea care a înaintat procesul are posibilitatea de a reînnoi sau restabili înregistrarea numelor de domenii, în aceleaşi condiţii comerciale ca şi clientul original. În cazul în care în cele din urmă, cazul este reziliat sau un arbitru decide împotriva părţii, numele pot fi şterse în termen de 45 - 90 de zile sau reînnoite de către web.ro sau de către client în perioada de carantină descrisă mai sus.

ICANN Policy: http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm
REGULI PENTRU INREGISTRAREA NUMELOR DE DOMENII SI SUBDOMENII DIN ZONA.ro
CONTRACT (INTELEGERE) PENTRU INREGISTRAREA DE DOMENII .ro
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER